Tải App
i-os

iOS

LogoAndroid

Android

Đăng ký/Đăng nhập tài khoản
1. Nhập số điện thoại
2. Xác thực số điện thoại
3. Cài đặt mật khẩu
Tích điểm Utop
1. Xem danh sách các cửa hàng cho phép tích điểm
2. Chọn cửa hàng bạn muốn đến
3. Thanh toán tại quầy thu ngân
4. Bạn sẽ nhận được điểm Utop sau đó
Nạp điểm Utop
1. Bấm vào nút “Nạp”
2. Chọn hình thức nạp
3. Điền mã để nạp Utop
4. Hoặc đổi điểm của đối tác sang điểm Utop
Đổi quà
1. Lựa chọn món quà bạn muốn đổi
2. Bấm vào nút Đổi
3. Bấm “Thực hiện”
4. Kiểm tra tại màn hình Quà tặng
Thanh toán tại quầy bằng điểm Utop
1. Lựa chọn cửa hàng cho phép thanh toán tại quầy
2. Bấm vào ” Utop”
3. Quét mã QR tại quầy thanh toán
4. Điền số điểm Utop bạn muốn dùng để thanh toán